Vilkår for Espresso House Coffee Card

 

  1. Generelt

Vi som tilbyr Espresso House Coffee Card (både det fysiske kortet og vår app som finnes både for IOS og Android), er Espresso House Norge AS, org. nr 911 592 770, Bjerregaardsgate 2, 0172 Oslo] («Espresso House»). Med betegnelsene «vi», «våre», «vårt» og «oss» nedenfor siktes det til Espresso House.

 

Hvis du velger å laste ned appen vår, blir du bedt om å gi fra deg visse personopplysninger som navn, adresse, e-postadresse og mobilnummer. Du bekrefter at opplysningene du gir om deg selv er riktige. For å kunne skaffe deg et Espresso House Coffee Card må du være minst 18 år. Hvis du er under 18 år, må du ha en verges godkjenning. Ved å godkjenne våre Vilkår for Espresso House Coffee Card bekrefter du at du har vergens godkjenning.

 

Ved å overføre penger til ditt Espresso House Coffee Card godkjenner du våre til enhver tid gjeldende Vilkår for Espresso House Coffee Card, og det oppstår en bindende avtale mellom oss og deg.

 

  1. Rabatt

Espresso House Coffee Card gir deg ti (10) % rabatt på det du kjøper i våre coffee shops med ditt Espresso House Coffee Card. Rabatten gjelder på ordinære priser og kan ikke kombineres med andre tilbud eller menyer, for eksempel frokostmenyen. På visse varer slik som kverner (Wilfa og Hario) og tilbehør (Chemex og Aeropress), kan vi ikke tilby noen rabatt. Det er også visse unntak blant våre bryggkaffe- og teprodukter.

 

  1. Ansvar m.m.

Vi tar ikke ansvar for tekniske forstyrrelser som kan oppstå og som påvirker funksjonaliteten eller tilgjengeligheten til ditt Espresso House Coffee Card. Vi tar heller ikke ansvar for eventuelle data som går tapt på grunn av slike forstyrrelser eller andre tekniske problemer i tilknytning til bruken av ditt Espresso House Coffee Card.

 

  1. Angrerett

Du har 14 dagers angrerett i henhold til gjeldende lovgivning. Dette innebærer at du har rett til å angre på pengeoverføringen ved å meddele Espresso House dette via e-post til coffeecard@espressohouse.se innen 14 dager fra den dagen du gjennomførte overføringen (angrefristen). Angreretten gjelder bare under den forutsetning at du ikke har brukt kortet ditt innenfor angrefristen. Når du angrer på overføringen, betales det beløpet du har ladet kortet ditt med, tilbake til deg senest 14 dager etter at Espresso House mottok meldingen om at du vil benytte angreretten din.

 

  1. Behandling av kortet

Du kan lade ditt Espresso House Coffee Card i våre coffee shops med minimum 100 NOK.

 

Vi ber deg notere at du ikke kan ta ut innsatte penger på ditt Espresso House Coffee Card i kontanter. Når du har satt inn penger på ditt Espresso House Coffee Card, kan du bare bruke disse pengene til kjøp i våre coffee shops.

 

Vi forbeholder oss retten til å sperre Espresso House Coffee Cards som ikke brukes i en periode på tolv (12) måneder. Etter dette vil et slikt Espresso House Coffee Card ikke lenger være gyldig, og det som eventuelt er til gode på kortet tilfaller oss.

 

Ditt Espresso House Coffee Card er en verdigjenstand, og du bør derfor behandle kortet med forsiktighet, og på samme måte som kontanter. Vi tar ikke ansvar for kort som er mistet.

 

  1. Espresso Houses behandling av personopplysninger

Vi er ansvarlige for behandlingen av de personopplysningene du gir oss, slik som navn, adresse,
e-postadresse og mobilnummer. Vi kommer til å benytte personopplysningene dine for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, og for markedsføringsformål. Vi vil behandle og analysere informasjon om dine kjøp og hvilke steder de er foretatt for å gi deg tilpassede tilbud. Eventuell direktemarkedsføring vil bli gjort med e-post, SMS eller på annen måte. Dine personopplysninger kan også bli utlevert til våre samarbeidspartnere med det formål som er nevnt ovenfor.

 

Vi vil kunne lagre personopplysningene dine i inntil to (2) år etter at kundeforholdet ditt med oss har opphørt for markedsføringsformål slik disse er beskrevet ovenfor. Vi anser deg som en kunde så lenge du har et aktivert Espresso House Coffee Card. Ved å godkjenne disse Vilkår for Espresso House Coffee Card samtykker du i at dine personopplysninger blir behandlet som angitt ovenfor. Du kan helt eller delvis tilbakekalle dette samtykket gjennom å meddele dette skriftlig til oss på den nedenstående adressen.

 

Det er frivillig å legge inn personopplysninger i appen vår. Hvis du ikke vil at dine personopplysninger skal brukes i direktemarkedsføring, kan du angi dette i innstillingene under fanen Tillatelse i vår app. Du kan også takke nei til våre direktemarkedsføringsutsendelser ved å bruke svarfunksjonen i e-postutsendelser, SMS-er eller andre meldinger du får fra oss eller våre samarbeidspartnere.

 

Du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert på deg og hvordan disse brukes, ved å henvende deg skriftlig til oss på adressen ovenfor og forlange dette. Du har også rett til å forlange at vi korrigerer eller fjerner feilaktige opplysninger om deg.

 

  1. Anvendbar lov og behandling av klager

Norsk lov gjelder for våre Vilkår for Espresso House Coffee Card. Klager eller synspunkter på våre produkter eller tjenester bør du i første omgang meddele oss via e-post til coffeecard@espressohouse.se. Hvis du ikke er fornøyd med vår behandling av saken din, er du velkommen til å henvende deg til Forbrukerrådet (www.forbrukerradet.no) eller Forbrukertvistutvalget (www.forbrukertvistutvalget.no). Vi følger alltid Forbrukertvistutvalgets anbefalinger. Vi forplikter oss ikke til å delta i alternative måter å behandle tvistemål på, men kommer til å ta stilling til et slikt spørsmål når en tvist oppstår. For informasjon om hvilke rettigheter du har som forbruker, anbefaler vi deg å besøke Forbrukerrådets hjemmeside www.forbrukerradet.no.

Følg oss på Instagram