Den siste tiden har det blitt publisert innlegg på sosiale medier hvor vårt arbeidsmiljø og arbeidsrutiner blir omtalt av tidligere medarbeidere. Espresso House skal være en trygg og god arbeidsplass, og det er selvfølgelig veldig leit og vondt å høre at noen ikke har hatt det bra på jobb hos oss. Det som kommer frem, er det motsatte av hva vi ønsker at Espresso House skal være.

Vi kan alltid bli bedre og er veldig glad for ærlige og tydelige tilbakemeldinger fra våre medarbeidere. Disse skal vi lytte til og lære av. Samtidig må vi ikke glemme at de aller fleste av medarbeiderne våre trives veldig godt på jobb. Dette er noe vi ser i medarbeiderundersøkelser, eller når vi måler trivsel på forskjellige andre måter.

Siden vi ble kjent med disse historiene i sosiale medier har vi minnet alle våre medarbeidere på hvordan de kan si ifra dersom de ikke har det bra på jobb. Det er kanskje ikke alltid så lett å si fra direkte til en leder dersom noe er vanskelig, derfor har vi en anonym varslertjeneste som våre medarbeidere kan bruke. I tillegg har vi en verneombudsordning som vi samarbeider tett med. Vi skal ha en åpenhetskultur i Espresso House, og det skal være enkelt å si fra og gi tydelige tilbakemeldinger dersom man ikke har det bra på jobb.

Forbedringer og endringer de to siste årene

Espresso House har gjennomført mange viktige endringer i selskapet de siste årene. Tidligere hadde vi enkelte insentivordninger som kunne gi uheldige effekter. I dag har vi ikke lenger slike bonusordninger. Vi har også forsterket verneombudsrollen og tydeliggjort rutinene for timeregistrering.

Som selskap ønsker vi å sikre at alle som jobber hos oss kjenner sine lovbestemte arbeidsrettigheter. Vi har forbedret vår kommunikasjon rundt dette ved å blant annet henge opp plakater med ansattes rettigheter og forpliktelser på bakrommet til alle kaffebarene våre. I tillegg til informasjonsplakatene har vi også lansert en ny kommunikasjonsplattform, Workplace, hvor vi stadig minner og informerer om arbeidsrettigheter og hvordan vi jobber med å forbedre vårt arbeidsmiljø.

I Espresso House har vi ordnede arbeidsforhold med tariffestet lønn, og HMS-arbeidet står svært sentralt hos oss. Dette er også bekreftet av Arbeidstilsynet da de etter et bredt tilsyn konkluderte med at Espresso House “har gjort et grundig og omfattende arbeid for å sikre at arbeidstakerne har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø”.

Medarbeiderundersøkelser og tilbakemeldinger

Hvert år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse, og vi har mottatt resultatene fra den siste undersøkelsen i oktober 2021. Ved hjelp av denne og andre tilbakemeldinger kan vi identifisere felles utviklingsmål som er med på å dra hele organisasjonen i riktig retning. 

Å ivareta et trygt og godt arbeidsmiljø er et kontinuerlig arbeid. I Espresso House skal vi ha gode, etablerte rutiner og god opplæring i hver enkelt kaffebar. Dersom avvik likevel skulle oppstå, er det vår oppgave å håndtere dette på en god måte, slik at det ikke skjer igjen.

Noe av det viktigste vi gjør er å sørge for at unge arbeidstakere har et godt arbeidsmiljø, og det er et ansvar vi tar på stort alvor.