På Espresso House ønsker vi å ta ansvar for hele kaffeprosessen – fra bønne til kopp – for å sikre at vi er en del av en bærekraftig kaffeproduksjon.

 

Det første skrittet mot dette er å skape og opprettholde gode relasjoner med våre bønder, å vite hvor kaffen vår har vokst og under hvilke forhold. Vi mener at nære relasjoner og samarbeid er veien mot åpenhet og bærekraft i verdikjeden av kaffe. Hos Espresso House er vi, i tillegg til våre etiske retningslinjer for leverandører, ledet av vårt interne program for kaffeinnkjøp. Programmet inneholder rutiner, handlinger og prinsipper som vi må følge i vårt arbeid for å sikre bærekraftig innkjøp av kaffe. Dette programmet inkluderer, men er ikke begrenset til, egne gårdsbesøk og selvvurderinger, samt eksterne tredjepartsvurderinger av kaffegårder og kooperativer. Koordineringen av arbeidet følges opp av et internt kafferåd med medlemmer fra både Espresso House og Johan & Nyström.