På Espresso House er vi stolte over å kunne tilby et stort utdannings- og utviklingsprogram – Espresso House Academy. Til alle våre driftrelaterte yrkesroller finnes utdanning for å skape rett kunnskap og forutsetninger for å gjøre en best mulig jobb.

Alle som begynner å jobbe på Espresso House får gjennomgå vår interne baristakursing for å motta diplomet som Barista. Dette er  grunnen til all kunnskap på  Espresso House. Deretter kan man velge mellom kaffeverden eller drift og ledelse.tree_eng

VÅRA UTVIKLINGSGRENER:
KAFFE

Barista
Alle som skal jobbe på Espresso House går gjennom dette kurset. Her lærer du om kaffe, historien, triks, effektivitet bak baren og hygiene. Kurset består av både en teoretisk og en praktisk del. Kurset avsluttes med en teoriprøve, og ved bestått vil du få et diplom. Nå er du en certifisert Barista på Espresso House.

Seniorbarista
På dette kurset lærer du mer om kaffens historie og fremstilling. Vedlikehold av espresso maskin og kvern står i fokus, sammen med effektivitet i baren og hygiene. For å bli Seniorbarista må du ha arbeidet i minste 5-6 måneder.

Masterbarista
En gang per år får du muligheten til å søke til vårt Masterbaristakurs. Hvert år plukkes ca 12 personer ut til dette kurset. For å søke må du ha gått seniorbaristakurset og ha vært ansatt i minst 9 måneder. Våre Masterbarisaer representerer Espresso House både internt og eksternt, og du kjenner igjen en Masterbarista med deres spesialsydde sorte skjorte.

LEDELSE

Shift Leader program
Er du interessert i å bli en leder hos Espresso House? Da er første steget Shif Leader-programmet. Fordelt utover flere uker vil du gå igjennom 5 ulike kurs, som skal gjøre deg klar til å bli en best mulig leder sammen med Assisterende Coffee Shop Manager og Coffee Shop Manager.

Coffee Shop Manager program
I Espresso House Coffee Shop Manager program inngår en rekke kurser for Manager og Assisterende Manager. Programmet dekker de viktigste aspektene ved å drive en coffee shop med bl.a; personalansvar, ledelse, økonomi og produktkunnskap.

eh_academy

Kurs som tilbys på Espresso House Academy:

 • Baristakurs
 • Servicekurs
 • Seniorbaristakurs
 • Masterbaristakurs
 • Vedlikeholdskurs
 • Kurs i matsikkerhet
 • Introduksjonskurs for nye baristaer
 • Introduksjonskurs for nye ledere
 • Produkt og marked kurs
 • HR-introduksjon
 • Ledelseskurs
 • Økonomikurs
 • Kurs i planlegging av vakter
Følg oss på Instagram