Mattrygghet

Kvalitetsarbeid for mattrygghet hos Espresso House   

Mattrygghet og kvalitetsarbeid i våre Coffee Shops

Som gjest skal du kunne stole på at mat og drikke som serveres hos Espresso House, alltid er trygg og holder høy kvalitet. Vi jobber ut fra en standard som er basert på gjeldende lovgivning, HACCP-standard, bransjepraksis og Codex Alimentarius.

sikkerhet

HACCP and the Codex Alimentarius

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) er en standard for kartlegging og kontroll av farer i næringsmiddelproduksjon. Formålet er at næringsmidler skal være trygge for forbrukerne. Det handler om mikrobiologiske, kjemiske, allergene og fysikalske farer.

Codex Alimentarius er en samling internasjonalt anerkjente standarder, vedtatt praksis, retningslinjer og andre anbefalinger om næringsmidler, matproduksjon og mattrygghet.

Culture of Food Safety

En trygghetskultur for næringsmidler gjennomsyrer hele organisasjonen, og kvalitetsarbeid er en stor og viktig del av virksomheten vår. Vi arbeider kontinuerlig med kvalitetsprogrammet vårt for å kunne gi gjestene trygg mat.

The quality programme for our coffee shops

Kvalitetsprogrammet i våre Coffee Shops består av fire deler:

Hvis du har spørsmål om arbeidet vårt med mattrygghet og kvalitet, kan du gjerne kontakte support