Sist oppdatert: 4. APRIL 2024
Personvernerklæring

Innledning

Vi er like lidenskapelig opptatt av ditt personvern som vi er av kaffe – og det sier mye! Vi er forpliktet til å gi deg informasjon om vår behandling av dine personopplysninger. Med jevne mellomrom kan vi oppdatere denne personvernerklæringen (“Personvernerklæring”), for eksempel ved endring av våre rutiner for behandling av personopplysninger eller hvis vi leverer nye tjenester til deg i vår mobilapplikasjon, på vårt nettsted eller tilknyttet din Espresso House-konto. Når vi gjør dette, vil vi iverksette alle rimelige tiltak for å informere deg om slike oppdateringer (med mindre endringene er uvesentlige). Hvis du har spørsmål som angår vår bruk av dine personopplysninger, ikke nøl med å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nederst i denne personvernerklæringen.

EH Group AB, reg. nr. 556903-5578 (“Espresso House”, “vi”, “vår” eller “oss”) samler inn og behandler personopplysninger om deg når du samhandler med oss, for eksempel når du besøker en av våre kaffebarer, besøker vårt nettsted eller bruker vår mobilapplikasjon. Denne personvernerklæringen gjelder for nettsteder og tjenester som tilbys av Espresso House, samt Espresso House sine tilknyttede selskaper, som består av (1) Espresso House Sweden AB (Sverige), (2) Espresso House Norge AS (Norge), (3) Espresso House Norge Drift AS (Norge), (4) Espresso House Finland OY (Finland), (5) Espresso House Denmark A/S (Danmark), (6) Balzac Coffee Company GmbH & Co. Kg (Tyskland), (7) Balzac Coffee Verwaltungs GmbH (Tyskland), (8) Johan & Nyström Kafferostare & Tehandlare AB (Sverige) og dets tilknyttede selskap (9) Johan & Nyström OY (Finland). Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger Espresso House samler inn om deg og for hvilke formål personopplysningene behandles, når vi opptrer som behandlingsansvarlig.

Gjennom denne personvernerklæringen brukes begrepet "behandling" til å dekke alle aktiviteter som involverer dine personopplysninger, inkludert f.eks. innsamling, håndtering, lagring, deling, tilgang til, bruk og overføring av dine personopplysninger.

"Gjeldende personvernlovgivning" betyr alle lover og regler som beskytter de grunnleggende rettighetene og frihetene til enkeltpersoner, herunder særlig deres rettigheter tilknyttet behandling av personopplysninger. Dette inkluderer Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) ("GDPR"), samt lover og forskrifter som utfyller GDPR.

"Personopplysninger" betyr enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på privacy@espressohouse.com.