Alle som jobber Espresso House er sertifiserte baristaer og det er hovedgrunnlaget for oss. Utenom barista finnes det en rekke andre stillinger som du kan lese mer om nedenfor.

Barista

Din desidert viktigste oppgave er å gi alle gjester verdens beste kaffeopplevelse til verdens beste gjest. Dette innebærer at du skal lage kaffe, betjene kassen, smøre på smørbrød og lage salater, rydde oppvask og holde det ryddig og pent i lokalet. En Barista tar del i alt som foregår i kaffebaren.

Coffee Shop Manager

Som Coffee Shop Manager driver du og har ansvar for din egen kaffebar med støtte fra Espresso House. Stillingen er operativ og store deler av din arbeidstid er i driften. I tillegg til dette har du personalansvar, resultatoppfølging, bestillinger, opplæring og skjemalegging.

Rollen som Manager er en veldig god inngangsport for en videre karriere i Espresso House, da du får med deg både detaljkunnskaper fra drift samt personal- og lederansvar.

Assistant Coffee Shop Manager

Som Assistant Coffee Shop Manager er du Coffee Shop Manageren sin høyre hånd, og skal kunne klare å drive coffee shopen i kortere perioder. Arbeidsoppgavene er de samme som Manager, men det er Manager som har hovedansvaret.

Skiftleder

En skiftleder er en Barista som har gjennomgått vårt skiftleder-program, og har dermed fått et større ansvar i kaffebaren. Når du jobber har du ansvar for skiftet, og skal delegere arbeidsoppgaver til ditt team. Du har ansvar for å fremstå som et godt eksempel og jobber tett med Manager. Rollen som Shiftleader er forberedende for å kunne bli en Assisterende Coffee Shop Manager eller Coffee Shop Manager.

Host

En Host har som hovedjobb å holde kaffebaren ryddig og uten oppvask. Videre er viktige oppgaver å ta imot leveranser og fylle på varer. De skal også sørge for å gi våre gjester verdens beste kaffeopplevelse ved å være tilgjengelige ute i kaffebaren. Det er mulig å jobbe som Host før du har fylt 18 år.

Masterbarista

Rollen som Masterbarista innebærer at du har hovedansvaret for kaffekvaliteten. Dette ansvaret kan være begrenset til en eller flere kaffebarer. En Masterbarista har fått den nødvendige kursingen gjennom vårt utviklingsprogram. Som Masterbarista vil man jobbe med flere forskjellige kaffebarer. En Masterbarista har en sterk interesse for kaffe og kunsten å brygge god kaffe.

Baristacoach

En Baristacoach følger opp alle baristaer på Espresso House. Det er Baristacoachen som sertifiserer baristaer etter gjennomført kurs. Arbeidsdagen til en Baristacoach består av å dra rundt å coache baristane i kaffelaging og effektivitet bak baren. I tillegg har Baristacoachen mye teknisk kunnskap om kaffemaskinene og kvernene.

Distriktssjef

Som Distriktsjef har du ansvar for et distrikt i Espresso House, dette er ca 8-10 coffee shopper. I dette ansvaret ligger både resultat- og personalansvar. Din rolle er å coache Coffee Shop Managerne i dine kaffebarer til å gjøre en best mulig jobb.

Stillingen er veldig operativ, og du bruker en stor del av tiden din ute i driften sammen med Manager hvor det er oppfølgingsmøter og gjennomgang av nøkkeltall. Din hovedoppgave er å lede teamet ditt til å bli best mulig.

Regionssjef

Som Regionsjef har du resultat- og personalansvar for mellom 30-50 coffee shops. Hver region er oppdelt i 5-7 distrikt som ledes av en Distriktsjef. I ditt daglige arbeid følger du opp, støtter og coacher dine Distriktssjefer som i sin tur gjør det samme med sine Coffee Shop Managere. Du skal utvikle Distriktssjefene til å bli best mulig innenfor både ledelse og drift.

Følg oss på Instagram