En karrierekaffe, takk

En kaffekopp kan åpne en dør du ikke har lagt merke til før. Uten alle de omsorgsfulle og kaffeglade menneskene som jobber hos oss, ville det ikke vært noe Espresso House. Vi ønsker å gi alle våre ansatte muligheten til å vokse, utvikle og bygge karrière, ikke bare i Norge, men i hele Espresso House-universet.

Det finnes flere ulike roller hos oss, både for deg under og over 18 år. Les mer om våre ulike stillinger og utviklingsmuligheter nedenfor.

Barista

Barista-rollen er den det finnes flest av i Espresso House, og som barista har du ansvar for at våre gjester får en god opplevelse hos oss, samt bidra til godt arbeidsmiljø. Ansvarsområdet til en barista inkluderer å stå i kassen, lage kaffe og servere gjester, samt se til at gjesteområdet til enhver tid ser ryddig og rent ut. For å bli sertifisert barista må du bestå et baristakurs er utformet av vår Barista Coach . Man må være fylt 18 år for å kunne jobbe som barista.

Coffee Shop Manager

En Coffee Shop Manager (CSM) er daglig leder ved en av våre kaffebarer, og har det overordnede ansvaret for daglig drift, personalet og økonomisk resultat. I rollen inngår ansvar for oppgaver som vaktlisteplanlegging, oppfølging av ansatte, onboarding av nyansatte, kontroll på bestillinger og varelager, resultatoppfølging, med mer. En Coffee Shop Manager arbeider store deler av tiden i drift med sine kolleger og sørger for at kaffebarens gjester får et fint besøk.

Som Coffee Shop Manager har du jevnlige møter med din nærmeste leder (Distriktssjef), samt samarbeide på tvers av avdelingene med andre Coffee Shop Managere.

Assistant Coffee Shop Manager

En Assistant Manager arbeider som daglig leders høyre hånd, og har sammen med CSM ansvar for daglig drift, personalet og økonomisk resultat. En Assistant Manager skal kunne drive kaffebaren i kortere perioder når Coffee Shop Manager er fraværende.

Skiftleder

En skiftleder har i tillegg til å bidra til gode gjesteopplevelser og et godt arbeidsmiljø, et ekstra ansvar for å planlegge og gjennomføre strukturerte dager når skiftlederen selv er på jobb. Skiftlederen fordeler arbeidsoppgaver og sørger for å ha rett person på rett plass til enhver tid. En skiftleder er en person andre ansatte kan henvende seg til ved spørsmål til den daglige driften. For å bli sertifisert skiftleder må du delta og bestå et to dagers skiftlederkurs.

Host

En host skal bidra til at våre gjester får gode opplevelser når de besøker våre kaffebarer, ved å sikre et rent og ryddig gjesteområde og en god dialog med gjestene. En host skal også bidra til et godt arbeidsmiljø blant kolleger. En host jobber som oftest på travle dager for å sørge for at kvaliteten opprettholdes. Man må være fylt 16 år for å kunne jobbe som host.

Senior Barista

En seniorbarista har i tillegg til å sørge for gode gjesteopplevelser og bidra til et godt arbeidsmiljø, et ekstra ansvar for kaffekvalitet og opplæring av kolleger innen kaffestasjonen. For å være sertifisert seniorbarista må man delta og bestå et seniorbaristakurs. På kurset får man mer viderekommen kunnskap om kaffens opprinnelse, maskiner og utførelse av kaffelaging, samt opplæring for nyansatte i kaffebar.

Masterbarista

Masterbaristaene er de menneskene i Espresso House med mest kunnskap innen kaffe. En masterbarista har utover det å bidra til gode gjesteopplevelser og godt arbeidsmiljø, et særlig ansvar for opplæring av nyansatte innenfor service og kaffe. De skal se til at alle kolleger jobber ergonomisk og serverer produkter av høy kvalitet. En masterbarista har deltatt og bestått vårt Masterbarista-program som er et 4-dagers kurs med stort fokus på service, samt kaffens og maskinenes kvalitet.

Distriktssjef

Som distriktssjef har du ansvar for et distrikt i Espresso House, og er nærmeste leder for distriktets Coffee Shop Managere. Et distrikt består av mellom 8 og 10 kaffebarer.

Som distriktssjef er din rolle å veilede Coffee Shop Managerne i distriktet til å gjøre en best mulig jobb. Du har ansvar for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø i ditt distrikt, samt et overordnet ansvar for distriktets økonomiske resultat.

Stillingen er operativ, og du bruker en stor del av tiden din ute i driften sammen med Coffee Shop Manager for oppfølging og veiledning.

Følg oss på Instagram