Coffee Card – generelle vilkår og betingelser

Sammendrag

 • Disse generelle vilkårene og betingelsene forklarer hvordan tilbudskortet vårt, Coffee Card, fungerer. Dette er en tjeneste vi tilbyr gjester som ønsker å benytte seg av rabatter i kaffebarene våre («Tjenesten»).
 • Coffee Card tilbys av EH Group AB et selskap opprettet i henhold til svensk lovgiving med hovedkontor i Södergatan 24, 211 34, Malmö, Sverige.
 • Du kan benytte deg av rabatter uten å registrere personopplysninger hos Espresso House.
 • Tilbudene avhenger av tilgjengelighet og kan endres når som helst.
 • Vårt Coffee Card er tilgjengelig for alle over 18 år. Hvis du er under 18 år kan du kun benytte deg av vårt Coffee Card med tillatelse fra en av dine foresatte.
 • Har du spørsmål eller henvendelser, kontakt oss på [support@espressohouse.com].

Innhold

  1. Innledning
  2. Coffee Card – Tjenesten
  3. Rabatter
  4. Din informasjon
  5. Gyldighet
  6. Geografisk dekning
  7. Immaterielle rettigheter
  8. Ansvar
  9. Endringer og oppdateringer i Vilkårene
  10. Gjeldende lov, rettstvister og klager

1. Innledning

1.1 Disse generelle vilkårene og betingelsene («Vilkår») gjelder når vi, EH Group AB, org. nr.: 556903-5578, Södergatan 24, 211 34, Malmö, Sverige, e-post: [support@espressohouse.com] («Espresso House») tilbyr kundene våre tilbud gjennom vårt Coffee Card («Tjenesten»).

1.2 For å bruke Tjenesten må du være over 18 år, og du må samtykke i å binde deg til disse Vilkårene. Hvis du er under 18 år kan du kun benytte deg av vårt Coffee Card med tillatelse fra en av dine foresatte.

1.3 Du kan kun ha ett Coffee Card om gangen.

1.4 Disse Vilkårene gjelder ditt fysiske Coffee Card, som ikke samler inn eller lagrer noen personopplysninger. For vilkår og betingelser for vårt digitale Coffee Card, som medlemmer av lojalitetsprogrammet vårt, My Espresso House, har tilgang til, vennligst les My Espresso House – generelle vilkår og betingelser.

1.5 Ved å motta et Coffee Card ved en av kaffebarene våre, samtykker og godtar du disse vilkårene.

2. Coffee Card – Tjenesten

Generelt

2.1 Når du eier et Coffee Card og har fylt det opp med et tilstrekkelig beløp, kan du bruke det som betalingsmiddel i kaffebarene våre. Når du bruker ditt Coffee Card til å betale for et kjøp, får du 10 % avslag på utvalgt mat og drikke og ditt Coffee Card belastes med det resterende beløpet.

2.2 Du kan gå inn i hvilken som helst Espresso House og be om et Coffee Card. Kortet er ikke personlig og du får det helt gratis.

Fylle opp og betaling

2.3 Når du har mottatt ditt Coffee Card kan du forhåndsbetale eller fylle opp kortet med et så høyt beløp du ønsker, og minimum 300 NOK. Dette gjør du i en av kaffebarene våre ved å vise kortet til baristaen og be om å fylle opp ditt Coffee Card. Du betaler beløpet du ønsker i kassen med et debet- eller kredittkort, eller med kontanter.

2.4 Dersom du ikke har det tilstrekkelige beløpet på ditt Coffee Card når du skal betale, må du fylle opp kortet med minstebeløpet nevnt i punkt 2.3 for å fullføre kjøpet. Det er ikke mulig å ha en negativ saldo på et Coffee Card. For å fullføre et kjøp må du ha forhåndsbetalt det nødvendige beløpet på kortet.

2.5 Når du forhåndsbetaler eller fyller opp ditt Coffee Card, er denne transaksjonen endelig. Du vil ikke kunne få tilbake det forhåndsbetalte beløpet – hverken ved å få det overført tilbake til debet- eller kredittkortet ditt, eller ved å ta det ut i kontanter i en av kaffebarene våre.

2.6 Vi forbeholder oss retten til å når som helst endre minstebeløpet som det er mulig å forhåndsbetale.

3. Ansvar m.m.

3.1 Rabatten på 10 % gjelder ordinære priser og kan ikke kombineres med andre tilbud eller menyer, slik som frokostmenyen. På noen varer, slik som kaffekverner (for eksempel Wilfa og Hario) og tilbehør (for eksempel Chemex og Aeropress), kan vi ikke tilby rabatt. Det er også visse unntak i rabatten blant våre bryggkaffe- og teprodukter, som du vil få beskjed om i forkant av kjøpet.

4. Din informasjon

4.1 Når du ber om et Coffee Card vil du ikke trenge å gi informasjon om deg selv. Espresso House vil ikke be deg om å registrere eller melde deg på noe for å få et Coffee Card.

4.2 Når du gjennomfører et kjøp med ditt Coffee Card, registrerer vi kun det faktumet at kortet ble brukt, kjøpstidspunktet, og i hvilken kaffebar det ble brukt. Vi gjør dette for å bedre forstå i hvilket omfang Coffee Card brukes av gjestene våre, slik at vi kan forbedre det.

4.3 Denne informasjonen kan ikke knyttes til deg som person. Gjennom Coffee Card har vi ingen måte å samle inn eller behandle din kjøpshistorikk eller posisjonsinformasjon. Kortet er fullstendig anonymt og et Coffee Card i bruk kan aldri knyttes til en spesifikk person.

5. Gyldighet

5.1 Det forhåndsbetalte beløpet på ditt Coffee Card vil slutte å være gyldig etter tolv (12) sammenhengende måneder med inaktivitet, uten at det fører til noen form for ansvar overfor deg. Dette betyr at hvis du ikke bruker ditt Coffee Card i løpet av en periode på tolv (12) sammenhengende måneder, vil du ikke lenger kunne bruke det, og det resterende beløpet på kortet tilfaller Espresso House.

5.2 Dersom du mister ditt Coffee Card, har du ikke rett på noen form for kompensasjon fra Espresso House. Det samme gjelder også dersom kortet ditt er ødelagt slik at magnetstripen ikke kan leses i kassene våre.

6. Geografisk dekning

6. 1 Ditt Coffee Card kan benyttes i Espresso Houses kaffebarer i landene som er del av Coffee Card-programmet. Se nettsiden vår for informasjon om den internasjonale tilgjengeligheten.

6. 2 Den gjeldende vekslingskursen på tidspunktet kjøpet finner sted vil gjelde når du betaler med ditt Coffee Card i et land med en annen valuta enn den du bruker når du fyller på kortet ditt. Enkelte avvik kan oppstå mellom ulike vekslingskurser, men Espresso House vil aldri ta høyere pris for produkter enn hva den faktiske kostnaden er i kaffebaren der kjøpet foregår.

7. Immaterielle rettigheter

7.1 Coffee Card- og Espresso House-varemerket er beskyttet av opphavsretten, registrerte varemerker og/eller annen immaterialrett innehatt av Espresso House eller våre forretningspartnere. Innholdet i Coffee Card- eller Espresso House-varemerket skal ikke reproduseres, tilpasses, lenkes til, distribueres eller brukes på noen måte uten skriftlig forhåndssamtykke fra Espresso House.

8. Ansvar

8.1 Espresso House er ikke ansvarlig for tap av tilbud eller lignende tilfeller grunnet tekniske problemer som kan forekomme i Tjenesten eller appen. Hvis du opplever tekniske problemer med Tjenesten, vennligst kontakt oss på support@espressohouse.se.

9. Endringer og oppdateringer i Vilkårene

9.1 Espresso House forbeholder seg retten til å endre og oppdatere disse Vilkårene når som helst. Alle oppdateringer kunngjøres gjennom minst én av informasjonskanalene våre, for eksempel på nettsiden vår. Dersom det blir utført endringer i Tjenesten som vil påvirke rettighetene dine på en negativ måte, vil du bli behørig informert i henhold til gjeldende lov.

9.2 Endringene vil være gjeldende fra tidspunktet du godkjenner Vilkårene (i forbindelse med ethvert nytt kjøp via Tjenesten), eller 30 dager etter at vi har informert deg om endringene. Espresso House anbefaler at du sjekker nettsiden vår, www.espressohouse.com, med jevne mellomrom for å holde deg oppdatert.

10. Gjeldende lov, rettstvister og klager

10.1 Disse Vilkårene skal være underlagt lovgivningen i Sverige, ekskludert dets valg av lovbestemmelser.

10.2 Hvis du har klager vedrørende Tjenesten, vennligst kontakt oss på support@espressohouse.se og vi vil gjøre vårt beste for å forsøke å løse saken.

10.3 Dersom vi ikke kan løse problemet ditt, kan du henvende deg til Forbrukerrådet eller Forbrukertvistutvalget for å få løst saken. Espresso House vil ta et endelig standpunkt i saken etter at den har blitt tatt opp i Forbrukerrådet eller Forbrukertvistutvalget.

10.4 I tilfelle en eventuell rettslig tvist skulle oppstå som følge av Vilkårene, som ikke kan løses på en alternativ måte, har den svenske domstolen eksklusiv jurisdiksjon med Stockholms tingrett som førsteinstans, i den grad gjeldende lov tillater det.

10.5 Dersom den saklig kompetente domstolen finner noen av forpliktelsene i Vilkårene ugyldige eller umulig å håndheve, vil de gjeldende forpliktelsene og alle andre forpliktelser være gyldige og håndhevbare i den grad gjeldende lov tillater det.

Følg oss på Instagram