Ha det på badet, plast!   

Ha det på badet, plast!

En massiv utfordring

Som Nordens største kaffebar-kjede har vi et stort ansvar for å sikre bruk og avhending av våre ulike materialer. Det er en delikat jobb siden emballasje er viktig for å sikre kvaliteten på produktet du skal nyte. Vi må hele tiden utvikle oss for å sikre materialer som også er bedre for miljøet. Så langt (siden 2018) har vi redusert plastbruken med 47%. Vi vil fortsette å bytte og endre!

Reusable cup

Løfte om plastreduksjon

I 2021 drev vi arbeidet med ambisjoner om å støtte en sirkulær økonomi ytterligere. Vi bestemte oss for et nytt plastreduksjonsløfte med nye spesifikke mål som streber etter å redusere mengden fossilbasert jomfruplast som brukes i vårt primære emballasjemateriale ytterligere, øke resirkulert materiale og fremme gjenbruk.

Våre mål for plastreduksjon, innen 2025

0
reduksjon av fossilbasert jomfruplast i vår primæremballasje
0
gjennomsnittlig resirkulert innhold i vår primære plastemballasje
0
av våre Take Away-drikker servert i gjenbrukskopper