Rainbow Foundation

Our Collaboration with Rainbow Foundation

The Rainbow Foundation har eksistert i 10 år med et globalt fokus og engasjement. Ved å finansiere og støtte organisasjoner som arbeider for lik representasjon og rettigheter for regnbueindivider i samfunnet, uten diskriminering, forfølgelse eller til og med død, sikter de mot en visjon der alle over hele verden fritt kan være den de er og ønsker å være.

Noen av prosjektene som Rainbow Foundation for tiden gjennomfører, er "Nødhjelp til Tyrkia", "IraQueer", "Juridisk støtte i Polen" og "Refugee Trans Initiative" i Kenya. Alle disse prosjektene har som mål å hjelpe den enkelte til å leve livet på sine egne premisser.

Rainbow Foundation projects

Rainbow Foundation er helt avhengig av partnerskap og økonomisk støtte, både for å dele informasjon og kunnskap og for å opprettholde organisasjonen. Begge deler er avgjørende for oss, og vi er glade for å kunne bidra til dette viktige arbeidet. I tillegg til å gi betydelig økonomisk støtte hvert år, er vi i tett dialog med Rainbow Foundation for å finne måter, midler og muligheter til å spre kunnskap om stiftelsen og de urettferdighetene som finnes, som vi alle må samarbeide om å bekjempe!

Our Collaboration with Rainbow Foundation